Archives

#2088-PL-102

 • On postcard: KAZIMIERZ DOLNY
 • Country: Poland Republic of Poland/   Voivodeship of Lublin
 • Number: #2088 / POL-102
 • Postmark: KAZIMIERZ DOLNY / 12-09-2017.
 • Postcrossing: X
 • Thanks to: Poland Władisław

Advertisements

#2063-PL-101

 • On postcard: KAZIMIERZ DOLNY
 • Country: Poland Republic of Poland/   Voivodeship of Lublin
 • Number: #2062 / POL-101
 • Postmark: KAZIMIERZ DOLNY / 29-06-2017.
 • Postcrossing: X
 • Thanks to: Poland Władisław