#2565-HK-008

  • On postcard: Hong Kong / Che Kung Miu, Sha Tin, N.T.
  • Country: Hong Kong Special Administrative Region HONG KONG – China
  • Number: 2565 / HOK- 8
  • Postmark: HONG KONG / 5-10-2016
  • Postcrossing: Hong Kong  HK-449719