Archive | 08/07/2015

#1503-HK-004/ Hong Kong

On postcard: HONG KONG / Nathan Road

Country: Hong Kong Special Administrative Region HONG KONG – China

Number: 1503-HK-004

Postmark: HONG KONG / 20.04.2011.

Postcrossing: X

Thanks to: Hong Kong Trudy


hong kong-4