Archive | 10/01/2015

#1314-PL-056

  • On postcard: WARSAW /  The King Sigismund III column
  • Country: Poland Republic of Poland /   Voivodeship of Masovia
  • Number: 1314-PL-056
  • Postmark: x
  • Postcrossing: x
  • Thanks to:  Poland Władisław

poland-56